Zoeken
Samen maken we Fryslân Hartveilig
Menu

Leeuwarden

Elke week krijgen 300 Nederlanders een hartstilstand. Door snel te starten met de reanimatie en de inzet van een AED kunnen we de overlevingskans aanzienlijk verhogen. Daarom zetten wij ons in voor een dekkend hartveilig-netwerk in Friesland. Lees hier meer over hoe we dit doen.

Ben je benieuwd hoe het ervoor staat in jouw wijk, buurt of dorp? Of wil je weten hoe jij een levensreddende rol kan spelen voor jouw omgeving? Hier vind je een actuele stand van het aantal reanimatie-burgerhulpverleners en aangemelde (24/7) AED’s in de gemeente. Ook lees je hier hoe jij een bijdrage kunt leveren in de hartveiligheid in Leeuwarden. We hebben jouw hulp hard nodig!

Stand aantal reanimatie-burgerhulpverleners en aangemelde AED’s in Gemeente Leeuwarden

Momenteel zijn er 1.444 reanimatie-burgerhulpverleners actief in de Gemeente Leeuwarden en zijn er 124 AED’s aangemeld (waarvan 58 24/7 bereikbaar zijn). Download voor een volledig overzicht per dorp of wijk de onderstaande pdf-bestand.

Stand van zaken Leeuwarden Hartveilig

Wil jij meehelpen? Dat kan op verschillende manieren! 

Samen maken we Fryslân Hartveilig; ons credo is niet zomaar uit de lucht gegrepen. Download het bestand “Help mee ” en bekijk hoe jij kunt helpen. Hieronder geven we ook een aantal voorbeelden van hoe jij kunt bijdragen en hoe anderen de hartveiligheid in hun buurt al sterk verbeterde.

  • AED’s

Mogelijk hangt er een AED op het werk of in jouw buurt. Denk daarbij aan de supermarkt, dorps- of wijkgebouw, huisartsenpraktijk of sportvereniging. Als je er op let zie je ze op steeds meer plekken!

Ook deze AED’s kunnen hét verschil maken. Door de beheerder te vragen de AED aan te melden kan deze in de toekomst ingezet worden bij een reanimatie bij jou in de buurt. Bespreek ook meteen de mogelijkheid om een AED buiten te hangen zodat deze ook na sluitingstijd beschikbaar is voor burgerhulpverleners. Kijk hier voor meer informatie en voor tips voor het aanmelden van een AED.

  • Burgerhulpverleners

Veel mensen zijn al in het bezit van een geldig reanimatie-diploma. Deze kunnen zich meteen opgeven als reanimatie-burgerhulpverlener. Zo kun je bijvoorbeeld de BHV’ers op het werk aansporen via een tekstje op intranet of e-mail. En je buurtbewoners via de buurt-, wijk- of dorpskrant. Kijk hier voor voorbeelden, tips en meer informatie.

  • Breng hartveiligheid onder de aandacht

Op onze promotiepagina hebben we een aantal materialen die je kunt downloaden om uit te delen of rond te sturen. Zo kun je op een gemakkelijke manier aandacht vragen voor de hartveiligheid bij jou in de buurt. Ook kun je andere partijen betrekken, denk bijvoorbeeld aan een wijkpanel, lokale EHBO-verenging of Plaatselijk Belang. Kijk hier voor een aantal voorbeelden.

Welke voorbeeldinitiatieven zijn er al in de Gemeente Leeuwarden?

Mis je iets in het overzicht? Laat het ons weten via info@fryslanhartveilig.frl

  • ROC Friese Poort

Dankzij een gulle donatie van het ROC Friese Poort hebben we op een aantal plekken een 24/7 dekking kunnen realiseren. Dit doen we samen met lokale partners, zoals wijkverenigingen of wijkgebouwen.

  • Wergea

Het Plaatselijk Belang Wergea heeft samen het Iepen Loft Spul en de KNV EHBO Wergea een dekkend netwerk gerealiseerd. Ook hebben ze een informatieavond georganiseerd waarbij Fryslân Hartveilig alle belangstellenden informeerde over het belang van een dekkend reanimatie-netwerk. Dankzij deze samenwerking is aan beide zijde van de brug een AED 24/7 beschikbaar.

  • Grou

Pleatslik Belang Grouw is naar aanleiding van een door Fryslân Hartveilig georganiseerde bijeenkomst actief om een 24/7 dekking te realiseren in Grou. Tijdens een bestuursvergadering adviseerde Fryslân Hartveilig over de te zetten stappen en in eventuele locaties voor een extra AED en/of buitenkast.

  • Valeriuskwartier

In samenwerking met het wijkgebouw, het bewonersplatform en het ROC Friese Poort is een 24/7 bereikbare AED gerealiseerd. Tevens wordt er in samenwerking met Stichting Reanimatie Leeuwarden en Omstreken een reanimatiecursus georganiseerd voor alle vrijwilligers van het buurthuis.

  • Vosseparkwijk

De wijkvereniging Vosseparkwijk heeft dankzij de actie van het ROC Friese Poort een AED buiten hangen. De dekking is daarmee voor de gehele wijk gerealiseerd. Tevens organiseren ze op korte termijn een reanimatie-cursus voor belangstellenden.

SUPPORTERS

© Fryslân Hartveilig 2020