Zoeken
Samen maken we Fryslân Hartveilig
Menu

Fryslân bedankt!

In september 2014 is Stichting Fryslan Hartveilig gestart met de promotie- en activatiewerkzaamheden om meer burgerhulpverleners en AED’s te werven. Op dat moment waren er 3.300 burgerhulpverleners in Friesland, begin 2017 was dit toegenomen tot meer dan 6.500. Ook waren er toen meer dan 450 AED’s aangemeld.

Met name in de jaren 2015 tot en met 2018 hebben we samengewerkt met allerlei geweldige organisaties en mensen, om nog meer dekking voor een Hartveilig Friesland te realiseren. Van een relatief onbekend en regionaal initiatief, is er steeds meer bekendheid gekomen, o.a. door de vorming van één landelijk alarmeringssysteem, reclame en ondersteuning van de Hartstichting, mogelijkheden en communicatie-materialen om lokale initiatieven te ondersteunen, geweldige energie van lokale groepen om het heft in handen te nemen. Dat is de kracht van de Mienskip op veel plaatsen in Friesland. Het doel van de Stichting was om een bijdrage te leveren aan de dekking van minimaal 7.000 burgerhulpverleners en de realisatie van 900 AED’s. Op dit moment zijn er 8.200 burgerhulpverleners, en meer dan 950 aangemelde AED’s.

In alle bescheidenheid hopen we met deze opstart van de Hartveilig beweging daar een bijdrage aan te hebben geleverd en willen we iedereen bedanken voor de geweldige samenwerking. We wensen heel Friesland, haar geweldige inwoners, gemeenten en bedrijven heel veel succes met het op lokaal niveau verder dekkend maken van het Hartveilig netwerk.

Bedankt namens het hele bestuur van Fryslân Hartveilig!

 

Informatie

Voor meer informatie verwijzen wij naar www.hartslagnu.nl. waar u alle informatie aantreft voor burgerhulpverleners en bedrijven.

Wilt u een partnerschap aangaan met HartslagNu; 088- 0027000 of via partner@hartslagnu.nl.

Wilt u als gemeente weten hoe uw gemeente ervoor staat en hoe u HartslagNu en uw lokale initiatieven kunt steunen: gemeente@hartslagnu.nl

SUPPORTERS

© Fryslân Hartveilig 2021